Usluge


  • Cloud rešenja (IaaS, PaaS, SaaS, STaaS, BaaS)
  • Implementacija cloud baziranih rešenja, integracija lokalno implementiranih sistema s cloud rešenjima s ciljem dodatne optimizacije infrastrukture i omogućavanja dodatnih funkcionalnosti
  • Usluge savetovanja, izrade idejnih rešenja i projekata za mrežnu infrastrukturu i za integrisana rešenja informacionih sistema
Cloud rešenja

Cloud rešenja

U vreme kad organizacije svih veličina pažljivo razmatraju budžete za IT rešenja, pred njih se stavljaju izazovi operativnih troškova i troškova nabavke. Mnoga rešenja zahtevaju dinamična IT okruženja koja se mogu skalirati po potrebi, dok budžeti uvek unapred određuju količinu resursa s kojima se može raspolagati.

Prepoznajemo potrebe naših klijenata i u mogućnosti smo ponuditi više varijanti tzv. cloud rešenja: od hostinga infrastrukture, web sadržaja, servisa, baza podataka, arhive nestruktuiranih podataka, do backup-a i smeštanja primarnih podataka.

Sve usluge se isporučuju po operativnom modelu poslovanja, na vremenski definisane periode fakturisanja usluga, tako da klijenti mogu lakše planirati svoje budžete i tačno predvideti troškove ili uštede povezane sa eventualnim naglim rastom ili padom potreba za IT resursima.
U saradnji sa matičnom korporacijom Telekom Srbija, kao i sa vodećim svetskim provajderima cloud servisa, mts SI može dizajnirati i isporučiti usluge i rešenja kao što su:
  • IaaS (Infrastructure as a Service) – hosting infrastrukturnih servisa (DNS, Active Directory), pokretanje virtuelnih mašina u cloud-u, kreiranje klastera virtuelnih mašina, deployment aplikacija, integracija s on-premise infrastrukturom, multi-faktorska autentifikacija, automatizacija i operations management
  • PaaS (Platform as a Service) – podrška razvoju aplikacija svih tipova, od web do mobile platformi
  • SaaS (Software as a Service) – predstavlja rešenje po kojem ne kupujete softverska rešenja, već ih koristite kao uslugu, a pristupate im putem Interneta. Softver je hostovan u cloud-u koji poseduje sve resurse za održavanje i podršku. Bezbednost i čuvanje Vaših podataka su zagarantovani, jer su svi smešteni u data centrima i dostupni su vam gde god da se nalazite.
  • STaaS (Storage as a Service) – kreiranje prostora za smeštanje podataka
  • BaaS (Backup as a Service) – smeštanje sekundarnih kopija podataka, arhiviranje
Sva rešenja nudimo na opremi i tehnologijama najpoznatijih svetskih vendora.
Implementacije

Implementacije

Radimo i na implementaciji cloud baziranih rešenja za svoje klijente, te na
integraciji lokalno implementiranih sistema
s cloud rešenjima s ciljem dodatne optimizacije infrastrukture i omogućavanja dodatnih funkcionalnosti.

Veliki deo aktivnosti je i izrada rešenja mrežne infrastrukture prema željama i zahtevima korisnika. Rešenja uključuju dizajn kompletne infrastrukture s najvišim standardima upotrebljivosti, skalabilnosti i sigurnosti, implementaciju i testiranje te izradu finalne dokumentacije.

Tehnologije koje se implementiraju se kreću od LAN/WAN mreža, sigurnosnih implementacija, sistema IP telefonije do integracije različitih tehnologija u jedinstveno rešenje prema željama korisnika.

U data centar infrastrukturi, MTS SI može implementirati rešenja zasnovana na tehnologijama virtualizacije i menadžmenta infrastrukturom (Hyper-V, Vmware ESXi, Microsoft System Center, Vmware vCenter), tehnologijama pohrane podataka (EMC storage), pravljenja sigurnosnih kopija i arhive podataka (EMC Avamar, EMC Data Domain, EMC NetWorker, EMC SourceOne) te uspostavljanja visokodostupnih okruženja za lokalni hosting kritičnih servisa ili virtuelnih servera, kao i planiranje i implementaciju disaster recovery scenarija unutar jedne ili više geografskih lokacija.
Konsultantske usluge

Konsultantske usluge

Pružamo usluge savetovanja, izrade idejnih rešenja i projekata kako za mrežnu infrastrukturu, tako i za integrisana rešenja informacionih sistema.

U usluge spadaju detaljna analiza postojećih mrežnih, data centar i enterprise okruženja, izrada predloga za implementaciju, poboljšanje i rekonstrukciju sistema, te izrada projekata integracije informacionih sistema.